För att förstå vad fakturaförsäljning är och hur det kan gynna ditt företag, är det först viktigt att förstå grunden för denna finansiella tjänst och hur den regleras i Sverige.

Vad är fakturaförsäljning?

Fakturaförsäljning, även känt som factoring, är en finansiell tjänst där ett företag säljer sina fakturor till en tredjeparts faktor i utbyte mot omedelbart kassaflöde. Detta kan hjälpa företag att hantera sitt kassaflöde och undvika problem med sena betalningar [1]. Med andra ord innebär fakturaförsäljning att du säljer dina fakturor för att få snabb tillgång till kapital, vilket kan vara en stor fördel för företag som behöver förbättra sina kassaflöden.

Fakturaförsäljning hänvisar också till försäljning av varor där säljaren behåller äganderätten tills köparen har betalat hela beloppet. Detta innebär att köpare kan fördröja betalningen tills efter leverans av varorna, vilket kan vara fördelaktigt för hantering av kassaflöde.

Fakturaförsäljning och lagstiftning i Sverige

I Sverige är fakturaförsäljning en vanlig praxis och regleras av lagen om köp av varor. Denna lag tillåter vissa rättigheter och skyldigheter för både säljaren och köparen i en fakturaförsäljningstransaktion [2].

Både säljare och köpare har skyldigheter att uppfylla i en fakturaförsäljningstransaktion. Säljaren måste leverera de varor eller tjänster som avtalats, och köparen måste betala det fulla beloppet som avtalats. Det är viktigt att både säljare och köpare förstår sina rättigheter och skyldigheter innan de går in i en fakturaförsäljningstransaktion.

För mer information om hur du kan sälja din faktura, kan du besöka vår hemsida. Vi erbjuder omfattande rådgivning om fakturaförsäljning och hur det kan gynna ditt företag.

Fördelar med fakturaförsäljning

Fakturaförsäljning erbjuder ett antal fördelar som kan hjälpa företag att förbättra deras finansiella hälsa och effektivitet. Nedan diskuterar vi några av de mest framstående fördelarna.

Förbättring av företagets likviditet

En av de mest omedelbara fördelarna med fakturaförsäljning är förbättringen av företagets likviditet. Genom att ge företag omedelbar tillgång till pengar för sina obetalda fakturor kan fakturaförsäljning hjälpa företag att uppfylla sina finansiella skyldigheter och investera i tillväxtmöjligheter. Detta kan också förbättra företagets kreditvärdighet genom att ge dem en konsekvent kassaflöde, vilket kan göra det lättare för företag att erhålla finansiering och säkra bättre villkor från leverantörer. För mer information om hur du kan sälja dina fakturor, besök vår sida om att sälja fakturor.

Minskning av administrativ börda

Fakturaförsäljning kan också minska administrativ börda på företag genom att lägga ut fakturahantering och indrivning till fakturan. Detta kan spara företag tid och resurser, vilket gör det möjligt för dem att fokusera på kärnoperationer.

Skydd mot dålig skuld

Fakturaförsäljning kan också ge företag skydd mot dålig skuld genom att ta på sig kreditrisken som är förknippad med fakturorna. Detta kan hjälpa företagen att undvika förluster i fall kunden inte betalar. Fakturaförsäljning tillåter också köparen att fördröja betalningen till efter leveransen av varorna, vilket kan vara fördelaktigt för kassaflödeshantering.

Fakturaförsäljning erbjuder alltså företag en rad fördelar som kan hjälpa dem att förbättra sin ekonomiska situation och effektivitet. Genom att förstå dessa fördelar kan företag fatta informerade beslut om huruvida fakturaförsäljning är rätt lösning för dem. Om du överväger att sälja dina fakturor, besök vår sida om att sälj din faktura för mer information.

Processen för fakturaförsäljning

Att förstå processen för fakturaförsäljning kan vara av stor hjälp när man överväger att sälja företagets fakturor. I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur fakturaförsäljning fungerar och vilken roll en fakturaförmedlare spelar i processen.

Hur fakturaförsäljning fungerar

Fakturaförsäljning, även känt som factoring, är en finansiell tjänst där ett företag säljer sina fakturor till en tredje part, en faktorföretag, i utbyte mot omedelbar likviditet. Detta kan hjälpa företag att hantera sin kassaflöde och undvika problem med sena betalningar.

När du säljer en faktura till en faktorföretag får du omedelbart en procentandel av fakturans totala värde. När kunden sedan betalar fakturan till faktorföretaget, får du den återstående delen av fakturavärdet minus en avgift för tjänsten.

Rollen för en fakturaförmedlare

En fakturaförmedlare fungerar som en länk mellan ditt företag och faktorföretaget. De kan hjälpa till att hitta den bästa faktorföretaget för ditt företags specifika behov och förhandla om de bästa villkoren för fakturaförsäljning. Dessutom kan de hjälpa till att hantera processen med fakturaförsäljning och se till att allt går smidigt.

Fakturaförmedlare kan även ta hand om fakturahantering och inkasso, vilket kan minska den administrativa börda på företag och spara tid och resurser.

Genom att förstå hur fakturaförsäljning fungerar och vilken roll en fakturaförmedlare spelar, kan du ta välgrundade beslut om att sälja dina fakturor. Det är viktigt att noggrant överväga alla aspekter av fakturaförsäljning och att noggrant utvärdera potentiella fakturaförmedlare innan du fattar ett beslut. För mer information om processen, besök vår sida om att sälja din faktura.

Att överväga innan fakturaförsäljning

Att sälja fakturor kan vara en smart affärsstrategi för företag som behöver snabb tillgång till kapital. Men innan man tar steget att engagera sig i fakturaförsäljning, finns det några viktiga punkter att överväga.

Avgifter och avtal för fakturaförsäljning

Det är viktigt att förstå villkoren och kostnaderna för fakturaförsäljning innan man tar beslutet [3]. Dessa kan variera beroende på fakturaförmedlaren och den specifika affärsmodellen.

Avgifterna för fakturaförsäljning kan vara fasta eller procentuella baserade på fakturans värde. Dessutom kan det finnas andra avgifter associerade med processen, som administrationsavgifter eller avgifter för försenad betalning.

Avtalen för fakturaförsäljning kan också variera. Vissa avtal kan kräva att företaget säljer alla sina fakturor, medan andra avtal kan tillåta företaget att välja vilka fakturor de vill sälja.

Faktorer att tänka på innan fakturaförsäljning

Innan man väljer att sälja fakturor, bör man överväga några viktiga faktorer.

För det första, överväga ditt företags kassaflödesbehov. Om ditt företag ofta upplever kassaflödesproblem kan fakturaförsäljning vara en effektiv lösning. Men om ditt företag har ett stabilt kassaflöde, kanske du inte behöver ta till fakturaförsäljning.

För det andra, tänk på din faktureringscykel och betalningsvillkor. Om dina kunder ofta betalar sent kan fakturaförsäljning hjälpa dig att få betalt snabbare.

För det tredje, överväga kostnaden för fakturaförsäljning. Även om det kan ge snabb tillgång till kapital, kommer det också med avgifter och kostnader. Se till att du förstår alla avgifter och kostnader innan du beslutar dig för att sälj din faktura.

Genom att överväga dessa faktorer kan du göra ett informerat beslut om huruvida fakturaförsäljning är rätt för ditt företag.

Fakturaförsäljning och din verksamhet

Fakturaförsäljning kan ha en betydande inverkan på ditt företags ekonomi och drift. Det kan förvandla dina obetalda fakturor till omedelbar likviditet, minska din administrativa börda och skydda ditt företag mot dåliga skulder.

Hur fakturaförsäljning kan hjälpa ditt företag

Fakturaförsäljning kan hjälpa ditt företag att förbättra sitt rörelsekapital genom att ge omedelbara pengar för obetalda fakturor. Detta kan hjälpa företag att uppfylla sina ekonomiska åtaganden och investera i tillväxtmöjligheter.

Genom att sälja fakturor kan du också minska den administrativa bördan på ditt företag genom att outsourca fakturahantering och indrivning till fakturaköparen. Detta kan spara tid och resurser åt ditt företag, så att du kan fokusera på kärnverksamheten.

Fakturaförsäljning kan dessutom ge ditt företag skydd mot dålig skuld genom att ta över kreditrisken för fakturorna. Detta kan hjälpa ditt företag att undvika förluster om kunden inte betalar.

Slutligen kan fakturaförsäljning hjälpa ditt företag att förbättra sin kreditvärdighet genom att tillhandahålla ett konsekvent kassaflöde. Detta kan göra det lättare för företag att få finansiering och säkra bättre villkor från leverantörer.

För mer information om hur du kan börja sälja fakturor, se vår guide på ämnet.

Vanliga frågor om fakturaförsäljning

Det är naturligt att ha frågor om fakturaförsäljning. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna vi får:

 1. Vilka företag kan dra nytta av fakturaförsäljning?
  Alla företag som utfärdar fakturor kan dra nytta av fakturaförsäljning. Det kan vara särskilt fördelaktigt för små och medelstora företag som behöver förbättra sin kassaflöde.
 2. Vem köper fakturorna?
  Fakturor köps vanligtvis av fakturaförmedlare eller fakturaköpare. Dessa är företag som specialiserar sig på att köpa obetalda fakturor från andra företag.
 3. Hur mycket kostar det att sälja en faktura?
  Avgifterna för fakturaförsäljning varierar beroende på fakturaförmedlaren och villkoren i kontraktet. Det är viktigt att noggrant granska alla avgifter och avtal innan du bestämmer dig för att sälja en faktura.
 4. Vad händer om kunden inte betalar fakturan?
  Om kunden inte betalar fakturan är det oftast fakturaförmedlaren som står för risken. Detta kan dock variera beroende på villkoren i avtalet.

Om du överväger att sälja din faktura, rekommenderar vi att du kontaktar en pålitlig fakturaförmedlare. De kan hjälpa dig att förstå processen och avgöra om fakturaförsäljning är rätt för ditt företag.

Referenser